BIP MJO - Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie

Struktura organizacyjna

Siedziba: ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków

Telefon: 12 415 04 23

Fax: 12 415 04 29

E mail: sekretariat@ipow-naczelna12.krakow.pl

Dyrektor: mgr Bożena Kozera

Starszy Wychowawca Koordynator: mgr Jarosław Borkiewicz

 

Zakres działania

Interwencyja Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie przy ul. Naczelnej 12:

 

- zapewnia doraźną, całodobową opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców , znajdującemu się w sytuacji kryzysowej;

- zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne i religijne w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb, na    poziomie obowiązujących standardów;

- zapewnia podopiecznym dostęp do świadczeń zdrowotnych i kształcenia;

- zapewnia opieke psychologiczno-pedagogiczna dla wychowanków i ich rodzin.

 

Interwencyja Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza dla Chłopców podejmuje działania mające na celu powrót dziecka do rodziny naturalnej lub zapewnienie opieki zastępczej.

Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie dysponuje miejscami dla 24 wychowanków w wieku 10-18 lat.

W ramach placówki funkcjonują dwie grupy wychowawcze, z których każda może liczyć do 12 wychowanków.