BIP MJO - Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”

Informacje o jednostce


Nazwa: Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”
Placówki/oddziały wchodzące w skład jednostki: POW ul. Parkowa 12, POW ul. Parkowa 12 B, POW ul.Benedykta 11/7, POW ul. Działkowa 24/21-22, POW al. Pod Kopcem 10 A, POW al. Pod Kopcem 26/1-2
Symbol: CPOW
Adres: ul. Parkowa 12, 30-538 Kraków
Telefon: +48126560994, +48126562361
Faks: 12 656 09 94
Email: centrum@parkowa12.krakow.pl
WWW: http://www.parkowa12.krakow.pl
NIP: 6792026170
REGON: 000719429
Zakres działania: CPOW „Parkowa” zapewnia obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną dla sześciu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego mieszczących się w Krakowie: przy ul. Parkowej 12, ul. Parkowej 12b, Działkowej 24, Św. Benedykta 11, al. Pod Kopcem 10a, al. Pod Kopcem 26
Uwagi: Placówki obsługiwane przez Centrum mają charakter specjalistyczno-terapeutyczny, gdyż zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu, zaburzeniami emocji oraz innymi zaburzeniami psychicznymi jak fobie szkolne, stany depresyjne, stany lękowe, próby samobójcze oraz małoletnim dziewczętom w ciąży i małoletnim matkom z dziećmi, które z różnych powodów zostały pozbawione opieki i wsparcia ze strony rodziców bądź opiekunów.
Władze:
dyrektor  Jarosław Chodorowski
zastępca dyrektora  Katarzyna Michalik-Waśko