BIP MJO - Centrum Administracyjne Nr2

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Centrum Administracyjnym Nr 2, os. Szkolne 27, jest Julia Szablowska mail: iodo@centrumadministracyjnenr2.pl

 

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Centrum Administracyjnego Nr 2 w Krakowie, os. Szkolne 27, Aneta Wójcik-Orchowicz, tel. 12 644-51-70, email:dyrektor@centrumadministracyjnenr2.pl

 

Administratorem Systemów Informatycznych w Centrum Administracyjnym Nr 2 w Krakowie, os. Szkolne 27 jest Sławomir Kołodziejczyk, email:kolodziejczyk.slawek@gmail.com