BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej Nowa Huta w Krakowie, os. Hutnicze 5

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Lp.

Ewidencje/ Rejestry/Archiwa

 

1.

Rejestr Zarządzeń i Poleceń Dyrektora DPS

2.

Rejestr kontroli zewnętrznych

3.

Rejestr kontroli wewnętrznych

4.

Rejestr korespondencji

5.

Ewidencja dokumentów zarchiwizowanych

6.

Ewidencja pracowników i dokumentów dot. pracowników

7.

Ewidencja czasu pracy , urlopów pracowników DPS

8.

Rejestr zatrudnionych w szczególnych warunkach

9.

Rejestr zwolnień lekarskich

10.

Rejestr spraw sądowych

11.

Rejestr wypadków i ryzyka zawodowego

12.

Rejestr szkoleń BHP pracowników

13.

Rejestr druków ścisłego zarachowania

14.

Rejestr dokumentów księgowych

15.

Rejestr faktur

16.

Rejestr udzielonych ulg

17.

Ewidencja składników majątku

18.

Ewidencja protokołów przyjęcia, likwidacji, kasacji, przekazania, przerobu, przeniesienia i inwentaryzacji składników majątku DPS

19.

Rejestr zamówień publicznych

20.

Rejestr – Książka skarg i wniosków

21.

Ewidencja pieczęci i pieczątek DPS

22.

Ewidencja odzieży roboczej i ochronnej pracowników

23.

Ewidencja dokumentów systemu HACCP

24.

Ewidencja Oszczędności mieszkańców DPS

25.

Ewidencja akt osobowych mieszkańców

26.

Ewidencja ruchu mieszkańców

27.

Ewidencja dokumentacji mieszkańców ( zleceń lekarskich, historii chorób, konsultacji medycznych, indywidualnych planów wsparcia)

 

Informacje z rejestrów, ewidencji oraz archiwum są udostępniane na wniosek, przy zachowaniu przepisów:

• Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 poz. 1330)

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO),

• ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

• ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

 

Skonkretyzowane pytania odnośnie udostępniania danych zawartych w ewidencjach, rejestrach i archiwach proszę kierować na e-mail: dps.szkolne28@gmail.com