BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

Prawo


 

Przepisy regulujące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 zostały zamieszczone  w podstronach:

Podstawowe przepisy

Akty administracyjne wydawane przez jednostkę

Kontrole

Rejestry, ewidencje, archiwa