BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie do 30 000 euro, na postawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

 

DPS-OP-271.6.2019 - Dostawa sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego

 

DPS-OP.271.9.2019 - Dostawa ławek ogrodowych

 

DPS-OP.271.10.2019 - Dostawa mebli

 

DPS-OP.271.12.2019 - Dostawa bielizny pościelowej, kołder i poduszek

 

DPS-OP.271.13.2019 - Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

 

DPS-OP.271.15.2019 - Dostawa odzieży ochronnej medycznej

 

DPS-OP.271.17.2019 - Usługi świadczone przez pielęgniarkę lub ratownika medycznego

 

DPS-OP.271.19.2019 - Montaż dodatkowych gniazdek antenowych

 

DPS-OP.271.20.2019 - Dostawa tapczanów

 

DPS-OP.271.25.2019 - Dostawa 2 farb i materiałów budowlanych

 

DPS-OP.271.26.2019 - Usługi świadczone przez pielęgniarkę lub ratownika medycznego

 

DPS-OP.271.29.2019 - Dostawa nr 2 rękawiczek nitrylowych

 

DPS-OP.271.30.2019 - Dostawa środków czystości

 

DPS-OP.271.31.2019 - Dostawa pieczywa

 

DPS-OP.271.32.2019 - Zamówienie na wykonanie remontu łazienek w DPS

 

DPS-OP.271.33.2019 - Zamówienie na usługi świadczone przez pielęgniarkę lub ratownika medycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 w pierwszej połowie 2020 r.

 

DPS-OP.271.34.2019 - Zamówienie na wykonanie usługi wymiany hydrantów wewnętrznych

 

DPS-OP.271.35.2019 - Dostawa nr 3 rękawiczek nitrylowych

 

DPS-OP.271.37.2019 - Zamówienie na wykonanie remontu łazienek w DPS

 

DPS-OP.271.38.2019 - Dostawa ryb i produktów rybnych

 

DPS-OP.271.39.2019 - Dostawa mebli do budynku przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie

 

DPS-OP.271.52.2019 - Dostawa wyposażenia do budynku przy ul. Ludwisarzy 12

 

DPS-OP.271.53.2019 - Dostawa i montaż podsufitowych podnośników szynowych

 

DPS-OP.271.55.2019 Dostawa schodołazu

 

DPS-OP.271.56.2019 Dostawa sprzętu komputerowego do budynku przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie

 

DPS-OP.271.57.2019 Dostawa mebli do budynku przy ul. Krakowskiej 53 w Krakowie.

 

2020

DPS-OP.271.2.2020 Dostawa produktów do pielęgnacji ciała

 

DPS-OP.271.3.2020 Dostawa rękawiczek nitrylowych

 

DPS-OP.271.4.2020 Dostawa środków dezynfekujących

 

DPS-OP.271.5.2020 Dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych

 

DPS-OP.271.6.2020 - Odbiór odpadów medycznych

 

DPS-OP.271.7.2020 - Dostawa materiałów biurowych