BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (BIP MOPS)


Administrator BIP MOPS:  

 

Sebastian Rutkowski  

e-mail: adminbip@mops.krakow.pl 

tel.: 012 616 53 56  

Faks: 12 616-54-28

ul. Józefińska 14 pokój 115

30-529 Kraków

 

Redaktorzy BIP MOPS:     

Sylwia Bławat, e-mail: sylwia.blawat@mops.krakow.pl

Katarzyna Bryja, e-mail: katarzyna.bryja@mops.krakow.pl    

Kamil Cieśla, e-mail: kamil.ciesla@mops.krakow.pl  

Mirosław Filar, e-mail: miroslaw.filar@mops.krakow.pl

Ewelina Grudz, e-mail: ewelina.grudz@mops.krakow.pl

Klaudia Grzeszczuk, e-mail: klaudia.grzeszczuk@mops.krakow.pl

Angelika Biernat, e-mail: angelika.biernat@mops.krakow.pl

Agnieszka Janik, e-mail: agnieszka.janik@mops.krakow.pl

Katarzyna Jarosz, e-mail: katarzyna.jarosz@mops.krakow.pl

Elżbieta Karpińska, e-mail: elzbieta.karpinska@mops.krakow.pl

Magdalena Kluba, e-mail: magdalena.kluba@mops.krakow.pl

Paulina Kęcka, e-mail: paulina.kecka@mops.krakow.pl

Sebastian Lotka, e-mail: sebastian.lotka@mops.krakow.pl

Piotr Łudzik, e-mail: piotr.ludzik@mops.krakow.pl

Jolanta Michalik, e-mail: jolanta.michalik@mops.krakow.pl

Łucja Oliwa, e-mail: lucja.oliwa@mops.krakow.pl

Bartosz Oraczewski, e-mail: bartosz.oraczewski@mops.krakow.pl

Małgorzata Przetocka, e-mail: malgorzta.przetocka@mops.krakow.pl

Karol Pytlarski, e-mail: karol.pytlarski@mops.krakow.pl

Anna Rachwał, e-mail: anna.rachwal@mops.krakow.pl

Beata Solarz, e-mail: beata.solarz@mops.krakow.pl

Tomasz Stefański, e-mail: tomasz.stefanski@mops.krakow.pl

Magdalena Stręk-Zachuta, e-mail: magdalena.strek@mops.krakow.pl

Anna Wojciechowska - Szuby, e-mail: anna.wojciechowska@mops.krakow.pl

Bartłomiej Zaręba, e-mail: bartlomiej.zareba@mops.krakow.pl

Renata Żyła-Michalik, e-mail: renata.zyla@mops.krakow.pl