BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Majątek MOPS wg stanu na dzień 31.12.2019r.

 

Majątek MOPS wg stanu na dzień 30.06.2019r.

 

Majątek MOPS wg stanu na dzień 31.12.2018r.

 

Majątek MOPS wg stanu na dzień 30.06.2018r.

 

Majątek MOPS wg stanu na dzień 31.12.2017r.

 

Majątek MOPS wg stanu na dzień 30.06.2017r.

 

Majątek MOPS wg stanu na dzień 31.12.2016r.

 

Majątek MOPS wg stanu na dzień 30.06.2016r.

 

Majątek MOPS wg stanu na dzień 31.12.2015r.

 

Majątek MOPS wg stanu na dzień 30.06.2015r.

 

Majątek MOPS wg stanu na dzień 31.12.2014r.

 

Majątek MOPS wg stanu na dzień 30.06.2014r.

 

Majątek MOPS wg stanu na dzień 31.12.2013r.

 

Majątek MOPS wg stanu na dzień 30.06.2013r.

 

Majątek MOPS wg stanu na dzień 31.12.2012r.

 

Majątek MOPS wg stanu na dzień 30.06.2012r.

 

Majątek MOPS wg stanu na dzień 31.12.2011r.

 

Majątek MOPS wg stanu na dzień 30.06.2011r.

 

Majątek MOPS wg stanu na dzień 31.12.2010r.

 

Majątek MOPS wg stanu na dzień 30.06.2010r.

 

Majątek MOPS wg stanu na dzień 31.12.2009r.

 

Majątek MOPS wg stanu na dzień 30.06.2009r.

 

Majątek MOPS wg stanu na dzień 31.12.2008r.