BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków.
MOPS w trakcie roku budżetowego funkcjonuje w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków, który zawarty jest w uchwale Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa.


Wstępna wysokość środków na zadania systemu pomocy społecznej określana jest przez Prezydenta Miasta Krakowa.


W oparciu o cele zawarte w Strategii Rozwoju Krakowa, przeprowadzone analizy, zgromadzone dane, określane są zadania budżetowe, w ramach których formułowane są cele szczegółowe.
Za realizację poszczególnych przedsięwzięć, sporządzenie i dekretowanie dokumentów płatniczych, stanowiących podstawę dokonywanych księgowań, przygotowanie okresowych sprawozdań i informacji dotyczących stanu ich realizacji, odpowiedzialne są komórki merytoryczne MOPS.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-02-27 13:11:37
MIROSŁAW FILAR
 Edycja
2019-02-05 08:45:38
MIROSŁAW FILAR
 Edycja
2018-04-24 13:15:47
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2017-04-03 09:39:17
SEBASTIAN RUTKOWSKI
 Edycja
2016-06-02 15:30:40
BEATA JOANNA MAZUR
 Edycja
2016-06-02 15:22:01
BEATA JOANNA MAZUR
 Edycja
2016-06-02 15:21:52
BEATA JOANNA MAZUR
 Edycja
2006-09-11 15:11:28
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 Edycja
2006-09-11 15:07:17
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 Edycja
2006-09-11 15:06:33
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 Edycja