BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków.
MOPS w trakcie roku budżetowego funkcjonuje w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków, który zawarty jest w uchwale Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa.


Wstępna wysokość środków na zadania systemu pomocy społecznej określana jest przez Prezydenta Miasta Krakowa.


W oparciu o cele zawarte w Strategii Rozwoju Krakowa, przeprowadzone analizy, zgromadzone dane, określane są zadania budżetowe, w ramach których formułowane są cele szczegółowe.
Za realizację poszczególnych przedsięwzięć, sporządzenie i dekretowanie dokumentów płatniczych, stanowiących podstawę dokonywanych księgowań, przygotowanie okresowych sprawozdań i informacji dotyczących stanu ich realizacji, odpowiedzialne są komórki merytoryczne MOPS.

 

Osoba odpowiedzialna:
WITOLD KRAMARZ
Osoba publikująca:
MIROSŁAW FILAR
Data wytworzenia:
2006-09-01
Data publikacji:
2006-09-01
Data aktualizacji:
2020-02-27