BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Publikowanie informacji publicznej w BIP MOPS podlega ograniczeniu na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej (Art. 100 ust. 1)