BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Praca w jednostce

  

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych GMK oraz podmiotach realizujących BIP na wspólnej platformie BIP MK publikowane od 11 czerwca 2019 r. Nabór ogłaszają i prowadzą kierujący daną jednostką/podmiotem. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.
Nabory publikowane przed 11 czerwca 2019 r. są dostepne do czasu ich zakonczenia i archiwizacji na ponizszej stronie [ZOBACZ]NABORY TRWAJĄCE

brak aktualnych ogłoszeń

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

  NABORY ZAKOŃCZONE

  1. Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 5
   (nr ref. MOPS-7/2019, składanie ofert do dnia 2019-09-18)
  2. Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym
   (nr ref. MOPS-6/2019, składanie ofert do dnia 2019-09-06)
  3. Inspektor w Zespole Informacji i Obsługi w Filii nr 2
   (nr ref. MOPS-5/2019, składanie ofert do dnia 2019-08-02)
  4. Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym
   (nr ref. MOPS-4/2019, składanie ofert do dnia 2019-07-29)
  5. referent w Dziale Informacji i Obsługi
   (nr ref. MOPS-1/2019, składanie ofert do dnia 2019-07-23)
  6. Podinspektor w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
   (nr ref. MOPS-2/2019, składanie ofert do dnia 2019-07-23)
  7. Podinspektor w Dziale Pomocy Dzieciom
   (nr ref. MOPS-3/2019, składanie ofert do dnia 2019-07-23)