BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Praca w jednostce

  

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych GMK oraz podmiotach realizujących BIP na wspólnej platformie BIP MK publikowane od 11 czerwca 2019 r. Nabór ogłaszają i prowadzą kierujący daną jednostką/podmiotem. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.
Nabory publikowane przed 11 czerwca 2019 r. są dostepne do czasu ich zakonczenia i archiwizacji na ponizszej stronie [ZOBACZ]NABORY TRWAJĄCE

brak aktualnych ogłoszeń

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

  NABORY ZAKOŃCZONE

  1. Pracownik socjalny – 5 etatów
   (nr ref. MOPS-1/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-31)
  2. Pracownik socjalny – do Działu Pomocy Bezdomnym – 1 etat
   (nr ref. MOPS-3/2020, składanie ofert do dnia 2020-03-31)