BIP MJO - Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im. St. Wiechowicza

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Muzycznej I stopnia Nr 1

im. Stanisława Wiechowicza

w Krakowie

logo_SM I st. Nr 1

Zapraszamy również do naszego serwisu domowego

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. Informacja publiczna może być udostępniana zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Zgodnie z art. 13 ww. ustawy udostępnienie powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku.

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-04-23 13:16:18
MARCIN ZAWIŚLAK
 Edycja
2006-11-20 17:56:23
SZKOŁA MUZYCZNA UL. PILOTÓW
 Edycja
2006-11-20 17:54:55
SZKOŁA MUZYCZNA UL. PILOTÓW
 Edycja
2006-11-20 17:53:33
SZKOŁA MUZYCZNA UL. PILOTÓW
 Edycja
2006-11-17 17:49:04
SZKOŁA MUZYCZNA UL. PILOTÓW
 Edycja
2006-11-17 17:41:23
SZKOŁA MUZYCZNA UL. PILOTÓW
 Edycja
2006-06-20 17:41:07
SZKOŁA MUZYCZNA UL. PILOTÓW
 Edycja
2006-06-20 17:40:45
SZKOŁA MUZYCZNA UL. PILOTÓW
 Edycja
2006-06-20 17:39:54
SZKOŁA MUZYCZNA UL. PILOTÓW
 Edycja
2006-06-20 17:30:28
SZKOŁA MUZYCZNA UL. PILOTÓW
 Edycja