BIP MJO - Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im. St. Wiechowicza

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Muzycznej I stopnia Nr 1

im. Stanisława Wiechowicza

w Krakowie

logo_SM I st. Nr 1

Zapraszamy również do naszego serwisu domowego

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. Informacja publiczna może być udostępniana zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Zgodnie z art. 13 ww. ustawy udostępnienie powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR JANINA NOWICKA
Osoba publikująca:
MARCIN ZAWIŚLAK
Data wytworzenia:
2006-06-20
Data publikacji:
2006-06-20
Data aktualizacji:
2018-04-23