BIP MJO - Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego

Struktura organizacyjna

 


struktura organizacyjna szkoły


 

Szkoła Muzyczna I i II stopnia

ul. Józefińska 10

30 - 529 Kraków

 

 

Dyrektor: mgr Marta Nowaczyk-Łapińska

 

Z-ca Dyrektora: mgr Jerzy Kulawik

 

Z-ca Dyrektora: Waldemar Król

 

tel/fax: 012/656-09-45

 

e-mail: sekretariat@sm1krakow.pl