BIP MJO - Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Muzycznej I i II stopnia

im. Bronisława Rutkowskiego

w Krakowie

logo szkoły 

 

Zapraszamy również do naszej strony domowej

 

Misja;

 

                                                                                                                     "Wychowanie przez sztukę"

 

                                                                                                         "Wychowanie przez muzykę jest najznakomitrze,

                                                                                                          bowiem rytm i harmonia najgłębiej wnikają w duszę,

                                                                                                               pobudzając w niej odwagę i przyzwoitość".

 

                                                                                                                                   Sokrates


 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.