BIP MJO - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej

im. Ignacego Jana Paderewskiego


 

 


Zapraszamy również do serwisu domowego szkolapaderewski.krakow.pl

 

 


 

Zakres działania:

 

Szkoła daje wykształcenie muzyczne w zakresie szkoły muzycznej I stopnia oraz ogólne w zakresie programu sześcioletniej szkoły podstawowej.

Pion muzyczny obejmuje naukę gry na instrumentach w formie indywidualnych lekcji z pedagogiem, udział w zajęciach chóru, orkiestry lub zespołów kameralnych oraz zajęcia z przedmiotów: rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne.

Całość kształcenia sprzyja rozwijaniu zdolności artystycznych uczniów w zindywidualizowanym procesie nauczania.Swoje przygotowanie zawodowe uczeń potwierdza złożeniem egzaminu dyplomowego. Etap edukacyjny kończy się egzaminem zewnętrznym po klasie szóstej

Po skończeniu klasy VIII uczniowie są przygotowani do podjęcia nauki w szkołach ponadpodstawowych nie tylko o kierunku muzycznym.

 


 

 

 

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w tybie na wniosek.Informacja publiczna może być udostępniana zarównom w formie pisemnej jak i ustnej. Udostępnienie powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie późniejniż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły.