BIP Archiwalny - A_CKU (data archiwizacji: 2019-10-10, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXI/411/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Centrum Kształcenia Ustawicznego
Placówki/oddziały wchodzące w skład jednostki: Szkoła Policealna, Liceum Ogólnokształcące, Kursy
Symbol: CKU
Adres: Os. Szkolne 21, 31-977 Kraków
Telefon: +48126445166
Faks: (012) 425-85-35
Email: sekretariat@cku.krakow.pl
WWW: http://cku.krakow.pl/
NIP: 6761708595
REGON: 000182403
Zakres działania: Działalność Edukacyjna - Szkoły dla Dorosłych
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Strzebak, adres @-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Krystyna Łabedzka
Wicedyrektor ds. Liceów Ogólnokształcacych mgr Katarzyna Sendeckij
Wicedyrektor ds. Szkół Zawodowych mgr Teresa Piotrkowska
kierownik szkolenia praktycznego mgr Jacek Sitko

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MGR KRYSTYNA ŁABEDZKA
Osoba publikująca:
DARIUSZ BUCZEK
Data wytworzenia:
2013-03-04
Data publikacji:
2013-03-04
Data aktualizacji:
2019-01-28