BIP Archiwalny - A_CKU (data archiwizacji: 2019-10-10, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXI/411/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Centrum Kształcenia Ustawicznego
Placówki/oddziały wchodzące w skład jednostki: Szkoła Policealna, Liceum Ogólnokształcące, Kursy
Symbol: CKU
Adres: Os. Szkolne 21, 31-977 Kraków
Telefon: +48126445166
Faks: (012) 425-85-35
Email: sekretariat@cku.krakow.pl
WWW: http://cku.krakow.pl/
NIP: 6761708595
REGON: 000182403
Zakres działania: Działalność Edukacyjna - Szkoły dla Dorosłych
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Strzebak, adres @-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Krystyna Łabedzka
Wicedyrektor ds. Liceów Ogólnokształcacych mgr Katarzyna Sendeckij
Wicedyrektor ds. Szkół Zawodowych mgr Teresa Piotrkowska
kierownik szkolenia praktycznego mgr Jacek Sitko

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki