BIP MJO - Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Na tej stronie prezentujemy przepisy dotyczące naszego Ośrodka

 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów w Krakowie jest jednostką organizacyjną utworzoną przez Gminę Miejską Kraków w celu realizacji zadań z zakresu gimnastyki korekcyjnej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, nauki pływania i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Należy do sieci placówek wychowania pozaszkolnego. Ośrodek powstał 1 września 1965 r. jako pierwszy nowatorski ośrodek typu pedagogicznego, nie mający do tej pory wzorca w warunkach polskich. W tym dniu został również przekazany do użytkowania budynek przy al. Powstańców Warszawy 6 będący siedzibą Ośrodka do dnia dzisiejszego.