BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Finanse i mienie


 

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie w zakładce “Finanse i mienie”.

Budżet Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego
w Krakowie

 

 

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń