BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego jest placówką składającą się z:

 

Szkoły Podstawowej nr 75

Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

 

Dyrektor ZSOMS - mgr Krzysztof Sobesto

 

Wicedyrektor ds. pedagogicznych - mgr Lucyna Bętkowska

Wicedyrektor ds. pedagogicznych - mgr Monika Zelek

 

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

 

PEDAGOG SZKOŁY PODSTAWOWEJ 75

MGR PSYCHOLOGII MAŁGORZATA KONSTANTY

pokój nr 33 II piętro

Kontakt: tel. 124119295

 

PEDAGOG KLAS VII I VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 75 ORAZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

MGR PEDAGOGIKI ANNA WAJMAN

pokój nr 33 II piętro

Kontakt: tel. 124119295

 

Zakres działań pedagoga szkolnego:

- koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom,

- szczególną opieką otacza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- udziela porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom,

- udziela informacji o możliwościach korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w instytucjach pozaszkolnych,

- prowadzi z uczniami indywidualne rozmowy, udziela wsparcia psychologicznego,

- podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,

- organizuje oddziaływania profilaktyczne we współpracy z innymi pracownikami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi,

- realizuje w szkole elementy kampanii społecznych, programów profilaktycznych i prozdrowotnych,

- udziela porad w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjnej,

- prowadzi z uczniami zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne,

- realizuje zadania w zakresie udzielania pomocy materialnej (współpraca z MOPS, fundacjami i stowarzyszeniami),

- pracuje na rzecz rodzin dotkniętych przemocą - procedura Niebieskiej Karty,

 

Opieka medyczna

 

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej

Zespół Szkół Ogólnokształcących MS - Gabinet Pielęgniarki

Cecylia Wójcik - st. pielęgniarka dyplomowana

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa, środowiska nauczania i wychowania

Dorota Wronka - st. pielęgniarka dyplomowana

 

Gabinet czynny:

 

pn - pt 8.00 - 15.35 ( w tym wyjścia służbowe)

tel. 12 411 29 48 w.31

 

 

Dane teleadresowe

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie

ul. Grochowska 20

31-521 Kraków

Sekretariat szkoły czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7.30 – 15.30, w środy w godz. 7.30 - 16.30

 

tel./fax (12) 411 29 48 sekretariat

 

Pozostałe telefony:

 

tel. (12) 411 92 95 basen

tel. (12) 411 47 03 dział gospodarczo-techniczny

tel. (12) 412 07 06 internat

adres strony internetowej szkoły: zsoms.eu

e-mail: sekretariat@zsoms.eu

 

 

 

Dokument archiwalny