BIP Archiwalny - A_ZSZ1 (data archiwizacji: 2018-09-04, powód archiwizacji: Zgodnie z uchwałą nr XCIX/2581/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r.)
Dokument archiwalny
Elżbieta Kosacka dyrektor szkoły
tel. 12 421-38-44 wew. 10  
Godziny przyjęć:  
poniedziałek 13.00 - 14.00
wtorek 12.00 - 13.00
środa 12.00 - 13.00
czwartek dzień bez stron
piątek 9.00 - 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Piórecka wicedyrektor
tel. 12 421-38-44 wew. 34  
Godziny przyjęć:  
poniedziałek 7.30 - 12.00
wtorek 7.30 - 11.30
środa 7.30 - 11.30
czwartek 7.30 - 11.30
piątek 11.30 - 15.15

 

Alina Trzopek wicedyrektor
tel. 12 421-38-44 wew. 38  
Godziny przyjęć:  
poniedziałek 12.00 - 16.00
wtorek 11.30 - 15.10
środa 11.30 - 16.00
czwartek 11.30 - 16.00
piątek 7.30- 11.30

 

Alina Górecka kierownik internatu
tel. 12 421-38-44 wew. 20  
Gopdziny przyjęć:  
poniedziałek 7.00 - 9.00
wtorek 14.00 - 15.00
środa 10.00 - 16.00
czwartek 8.00 - 11.00
piątek 8.00 - 9.00

 

 

Jolanta Matykiewicz pedagog szkolny
tel. 12 421-38-44 wew. 25  
Godziny przyjęć:  
poniedziałek 9.00 - 14.00
wtorek 9.00 - 14.00
środa 9.00 - 15.30
czwartek 9.00 - 15.00
piątek 8.30 - 14.30

 

Danuta Sokołów sekretariat szkoły, sprawy kadrowe
te. 12 421-38-44 wew. 14  
Godziny przyjęć:  
poniedziałek 12.00 - 15.30
wtorek 12.00 - 15.30
środa 12.00 - 15.30
czwartek dzień bez stron
piątek 12.00 - 15.30

 

Stanisława Jałocha kierownik gospodarczy
tel. 12 421-38-44 wew. 18  
Godziny przyjęć:  
poniedziałek 11.00 - 13.00
wtorek 10.00 - 12.00
środa 11.00 - 13.00
czwartek 10.00 - 12.00
piątek 10.00 - 12.00

 

Edyta Czerkaska-Patoła główny księgowy
tel. 12 421-38-44 wew. 35  
Godziny przyjęć:  
poniedziałek -środa, piątek 10.00 - 13.00
czwartek dzień bez stron

 

Księgowość  
tel. 12 421-38-44 wew. 11  
Krystyna Bułat  
Godziny przyjęć:  
poniedziałek-środa, piątek 11.00 - 14.30
czwartek dzień bez stron
   
Teresa Nowak  
Godziny przyjęć:  
poniedziałek-piątek 8.30 - 12.00

 

Barbara Kaczmarek sekretariat uczniowski
tel. 12 421-38-44 wew. 32  
Godziny przyjęć:  
poniedziałek 11.00 - 14.00
wtorek 11.00 - 14.00
środa 12.00 - 15.00
czwartek 11.00 - 14.00
piątek 10.00 - 13.00

 

Edyta Gawin biblioteka szkolna
tel. 12 421-38-44 wew. 26  
Godziny wypożyczeń:  
poniedziałek

8.45 - 13.45

wtorek 8.45 - 13.45
środa 8.45 - 13.45
czwartek 8.45 - 13.45
piątek 8.45 - 13.45