BIP MJO - Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

 im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

 

dyrektor Zespołu Szkół - mgr Lucyna Łukańska

wicedyrektor Zespołu Szkół - mgr inż. Jolanta Cudek

wicedyrektor Zespołu Szkół - mgr inż. Piotr Wydrzyński

 

 

 

 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Kornelia Michalska  e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl 

 


Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska Nr 12

30-133 Kraków ul. Juliusza Lea 235

telefon: 12 637-46-69

faks: 12 636-61-15

e-mail: zsgdigw@wp.pl

www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl

 

 

Szkoła Policealna  Nr 14

30-133 Kraków ul. Juliusza Lea 235

telefon: 12 637-46-69

faks: 12 636-61-15

email: zsgdigw@wp.pl

www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl

 

Sekretariat Zespołu Szkół czynny jest:

poniedziałek, piątek           8.00-15.00

wtorek-czwartek                8.00-15.30