BIP Archiwalny - A_ZSOiE (data archiwizacji: 2013-09-04, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XIX/213/11 RADY MIASTA KRAKOWA )
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych
Symbol: ZSOiE
Adres: ul. Bulwarowa 33, 31-751 Kraków
Telefon: +48126442720
Faks: 012 644 16 38
Email: zsoe.sekretariat@gmail.com
WWW: http://www.zsoe.neostrada.pl
Zakres działania: Technikum Szkoła Policealna Warsztaty szkolne
Uwagi: sekretariat czynny w godz. 9.00-14.00
Władze:
Dyrektor  Ewa Bątkiewicz
Kierownik Szkolenia Praktycznego  Celina Cygan
Kierownik warsztatów szkolnych  Maria Kramarz

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki