BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa jest samorządową instytucją kultury i działa w szczególności na podstawie:

 

1) ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o muzeach (tekst jednolity)

2) ustawa z dnia 3 października 2018 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity)

3) ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o finansach publicznych (tekst jednolity)

4) statutu

5) kodeksu etyki zawodowej ICOM

 

 

Muzeum powstało w wyniku połaczenia z dniem 1 marca 2019 r. dwóch intytucji kultury, tj. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Muzeum PRL-u (w organizacji), dla których Organizatorem była Gmina Miejska Kraków.(Dziennik Urzędowy Wojwództwa Małopolskiego - 2 - poz. 7771). Muzeum jest kontynuatorem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa powołanego uchwałą Rady Miasta Krakowa w dniu 31.05.1899 r. Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków i posiada osobowosć prawną.  Muzeum jest wpisane do Pańswowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.