BIP MJO - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3

Informacje o jednostce


Nazwa: Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3
Placówki/oddziały wchodzące w skład jednostki: Technikum Mechaniczne nr 17; Branżowa Szkoła I Stopnia nr 17
Symbol: ZSM3
Adres: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
Telefon: +48126443843, +48126440689, +48126442437
Faks: 0-12 644-24-37
Email: s@zespolszkolmechanicznych.edu.pl
WWW: http://www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl
REGON: 000185063
Zakres działania: działalność edukacyjna
Władze:
Dyrektor szkoły mgr inż. Krzysztof Sekunda
kierownik szkolenia praktycznego mgr inż. Aleksander Stopa