BIP MJO - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3

Informacje o jednostce


Nazwa: Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3
Placówki/oddziały wchodzące w skład jednostki: Technikum Mechaniczne nr 17; Branżowa Szkoła I Stopnia nr 17
Symbol: ZSM3
Adres: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
Telefon: +48126443843, +48126440689, +48126442437
Faks: 0-12 644-24-37
Email: s@zespolszkolmechanicznych.edu.pl
WWW: http://www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl
Adres ESP: /ZSM3Krakow/Skrytka ESP
NIP: 678-25-25-
REGON: 000185063
Zakres działania: działalność edukacyjna
Uwagi: e-mail inspektora ochrony danych osobowych: inspektor4@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor szkoły mgr inż. Krzysztof Sekunda
Wicedyrektor mgr inż. Aleksander Stopa
Kierownik szkolenia praktycznego mgr inż. Paweł Kozub
Inspektor ochrony danych osobowych  Kornelia Michalska