BIP MJO - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2

Informacje o jednostce


Nazwa: Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2
Symbol: ZSM2
Adres: al. Skrzyneckiego 12, 30-363 Kraków
Telefon: +48122667067, +48122693236
Faks: 012 266-70-67
Email: zsm2@zsm2krakow.pl
WWW: http://www.zsm2krakow.pl
NIP: 6792026454
REGON: 000179890
Zakres działania: Działalność edukacyjna - Szkoła ponadgimnazjalna
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Kornelia Michalska e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr inż. Józef Osuch
Zastępca dyrektora mgr inż. Grzegorz Turek
Zastępca dyrektora mgr Iwona Kozłowska
Kierownik warsztatów mgr inż. Waldemar Mazurek
Kierownik szkolenia praktycznego mgr inż. Agniszka Giemza

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki