BIP MJO - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1

Struktura organizacyjna

SZKOŁA DZIENNA

Dyrektor: mgr Barbara Szymoniak

Wicedyrektor: mgr Danuta Pokrzywka

Wicedyrektor: mgr Piotr Duda

 

 tel. 12 422 68 04 wew. 20

Technikum Mechaniczne nr 15

  • Technik mechanik
  • Technik mechatronik
  • Technik pojazdów samochodowych
  • Technik automatyk

Branżowa Szkola I Stopnia nr 14

  • Blacharz samochodowy
  • Mechanik pojazdów samochodowych
  • Elektromechanik pojazdów samochodowych
  • Monter mechatronik
  • Mechanik motocyklowy
  • Operator obrabiarek skrawających

 

Schemat Organizacyjny ZSM1

Obieg Dokumentów ZSM1