BIP MJO - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 1

im. Szczepana Humberta w Krakowie

Al. Mickiewicza 5

www.zsm1.krakow.pl

tel: 12 422-68-04


 Informacje publiczne nie opublikowanie w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie  Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.