BIP MJO - Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 2

 

im. Ignacego Daszyńskiego

w Krakowie

 

 

Zapraszamy również na naszą stronę internetową www.zse-2.krakow.pl

 

Informacja publiczna, która nie została opublikowana w BIP, podlega udostępnieniu na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie przedmiotu wniosku, sposób i formę udostępnienia informacji oraz dane umożliwiające skuteczne doręczenie.

Informacji publicznej udziela się bez zbędnej zwłoki, w terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku. Natomiast w przypadku, gdy nie może być ona udostępniona w ww. terminie, podmiot zobowiązany jest do powiadomienia (również w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku) wnioskodawcy o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku).

Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie określonej we wniosku, o ile pozwalają na to środki techniczne, jakimi dysponuje podmiot.

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DARIUSZ BŁĄDEK
Osoba publikująca:
MAREK SOTWIN
Data wytworzenia:
2006-06-20
Data publikacji:
2006-06-20
Data aktualizacji:
2018-12-21
 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-12-21 09:40:14
MAREK SOTWIN
 Edycja
2015-11-25 14:15:22
MAREK SOTWIN
 Edycja
2006-11-13 14:20:22
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 2
 Edycja
2006-10-26 14:00:39
OWOC-PUŁAWECKA ELŻBIETA
 Edycja
2006-06-20 16:31:28
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 2
 Edycja
2006-06-20 14:58:37
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 2
 Edycja
2006-06-20 14:55:03
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 2
 Edycja
2006-06-20 14:49:29
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 2
 Edycja
2006-06-20 14:49:10
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 2
 Edycja
2006-06-20 14:48:52
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 2
 Edycja