BIP MJO - Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2

Informacje o jednostce


Nazwa: Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2
Placówki/oddziały wchodzące w skład jednostki: Technikum Ekonomiczno-Handlowe Nr 5; Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4; Szkoła Policealna Nr 3
Symbol: ZSE2
Adres: os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
Telefon: +48126442259
Faks: 12 644-73-94 w. 140
Email: sekretariat@zse-2.krakow.pl
WWW: http://www.zse-2.krakow.pl
Adres ESP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/ZSE2
NIP: 6781314557
REGON: 000184773
Zakres działania: działalność edukacyjna
Uwagi: Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Dyżury dyrekcji szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.
Lokalizacja GPS: 50.077426, 20.024568. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl (Kornelia Michalska).
Władze:
Dyrektor  Dariusz Błądek
Wicedyrektor  Danuta Górska
Wicedyrektor  Andrzej Śniadowski
Kierownik szkolenia praktycznego  Małgorzata Szpar

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki