BIP MJO - Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1

Na tej stronie prezentujemy przepisy dotyczące naszej placówki


UCHWAŁA NR LXXXIX/2216/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie.1. Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 tekst ujednolicony stan na 20.12.2019


2. Statut Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego nr 4


3. Statut Szkoły Policealnej nr 2

 

4. Procedura udzielania informacji publicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie


5. Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie


6. Regulamin pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie


7. Schemat organizacyjny Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

 


Anna Gawinek Pisarczyk – dyrektor

Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie
ul. Kapucyńska 2; 31 – 113 Kraków
telefon 12 422-02-84; 12 422-99-13
fax 12  422-79-08
www.zse1.edu.pl
e-mail: zsekon1@bci.krakow.pl

Wojciech Polański – wicedyrektor

  • do spraw kształcenia ogólnego i wychowania


Renata Suruło – wicedyrektor

  • do spraw kształcenia zawodowego


UWAGA: Adres korespondencyjny, telefony, fax, strona www, e-mail wspólny dla wszystkich typów szkół!