BIP MJO - Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1

Bieżące oferty:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

"KONTYNUACJA KONSERWACJI POSADZEK W KORYTARZACH I PIĘTRA W DAWNEJ AKADEMII HANDLOWEJ - ZESPÓL SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 1 W KRAKOWIE UL. KAPUCYŃSKA 2

WYNIK POSTĘPOWANIA

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

OGŁOSZENIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEDMIAR ROBÓT

FORMULARZE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI

POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

DECYZJA BUDOWLANA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

"KONTYNUACJA KONSERWACJI STOLARKI OKIENNEJ W DAWNEJ AKADEMII HANDLOWEJ - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 1 W KRAKOWIE UL. KAPUCYŃSKA 2

WYNIK POSTĘPOWANIA

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 

OGŁOSZENIE

Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA ISTOTNUCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

PRZEDMIAR ROBÓT

FORMULARZE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

PROGRAM KONSERWATORSKI  

PROJEKT BUDOWLANY

POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

DECYZJA BUDOWLANA

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

"Kontynuacja konserwacji i rekontrukcji stolarki okiennej w dawnej Akademii Handlowej - obecnie Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 1 przy ul. Kapucyńskiej 2 w Krakowie"

OGŁOSZENIE

Opis przedmiotu zamowienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEDMIAR ROBÓT

FORMULARZE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

PROGRAM KONSERWATORSKI

PROJEKT BUDOWLANY

POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

DECYZJA BUDOWLANA

ZESTAWIENIE OFERT

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


"Modernizacja instalacji elektrycznej i remont wnętrz w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1

w Krakowie ul. Kapucyńska 2"

OGŁOSZENIE 

Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

 - budowlana

-  elektryczny: część I, część II

PRZEDMIAR ROBÓT:

- budowlany

- elektryczny

FORMULARZE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

PROJEKT BUDOWLANY

POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

DECYZJA BUDOWLANA
OGŁOSZENIE WYNIKU