BIP MJO - Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2

Informacje organizacyjne

 


 


Szczegółową organizację Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie określają postanowienia jej statutu wraz z okresleniem zadań jej organów. Poglądową strukturę organizacyjna przedstawia diagram organizacyjny w zakładce "struktura organizacyjna".