BIP MJO - Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2

Finanse i mienie

 
 
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie jest jednostką budzetową objętą budżetem Miasta Krakowa, jako jednostki samorządu terytorialnego. Wszelkie wydatki i przychody określa jej plan finansowy (budżet) umożliwiające realizację jej zadan statutowych.

 


 

Mienie, którym rozporządza na cele statutowe, stanowi własność i inne prawa majątkowe Miasta Krakowa, jako osoby prawnej, będącej jednostką samorządu terytorialnego, albowiem Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie, jako samorządowa jednostka organizacyjna, -  nie posiada osobowości prawnej.

  

- Plany finansowe na rok 2018 rok

 

- Majątek IX LO na dzień 31.12.2017 rok

 

- Wykaz zawartych umów najmu i użyczenia