BIP MJO - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Przetarg nieograniczony na: Przeprowadzenie w roku 2013 w ramach projektu „Festiwal Zawodów 2014” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów klas trzecich gimnazjów.

Postępowanie nr 271-01/2013

- ogłoszenie o zamówieniu Biuletyn Zamówień Publicznych nr 346110 - 2013

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Termin składania ofert: 02.09.2013 r. godz. 17:00

- Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - Biuletyn Zamówień Publicznych nr 350252 - 2013

- Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

17.09.2013 r.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (cz. 1, 2, 4-7, 9, 11-13, 15-20) oraz o unieważnieniu postępowania (cz. 3, 8, 10, 14)

 


 

Przetarg nieograniczony na: Przeprowadzenie w roku 2012 w ramach projektu „Targi Edukacyjne – Mundial Zawodów 2012” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów klas trzecich gimnazjów.

Postępowanie nr 271-02/2012

- ogłoszenie o zamówieniu Biuletyn Zamówień Publicznych nr 209343 - 2012

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Termin składania ofert: 08.10.2012 r. godz. 16:30

05.10.2012 r. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1


10.10.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1,3,4,5,8,9,10,11

15.10.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 2, 6, 7

__________________________________________________________

Przetarg nieograniczony na: Przeprowadzenie w roku 2012 w ramach projektu „Targi Edukacyjne – Mundial Zawodów 2012” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów klas trzecich gimnazjów

Postępowanie nr 271-01/2012

- ogłoszenie o zamówieniu Biuletyn Zamówień Publicznych nr 347136 - 2012

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Termin składania ofert: 21.09.2012 r. godz. 14:00


Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

Zmiana ogłoszenia - ogłoszenie BZP nr 354228-2012


Zmiana terminu składania ofert: 24.09.2012 r., godz. 17:3002.10.2012 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania w zakresie częsci nr 1, 10, 11, 18, 21, 25, 27, 29, 30, 31, 36

05.10.2012 Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej ofertyw zakresie częsci nr 23