BIP MJO - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

W tej części znajduje się wykaz kontroli, które odbyły się w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Protokoły pokontrolne do wglądu w sekretariacie Poradni po wcześniejszym umówieniu się.

Kontrole 2014-2018