BIP MJO - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Informacje o jednostce


Nazwa: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
Placówki/oddziały wchodzące w skład jednostki: brak
Symbol: PPPDD
Adres: ul. Św. Gertrudy 2, 31-046 Kraków
Telefon: +48124224383, +48660637312
Faks: brak
Email: pppddd@op.pl
WWW: http://www.poradnia-psychologiczna.com
NIP: 6761718814
REGON: 000193921
Zakres działania: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie jest placówką specjalistyczną, zajmującą się problemami diagnozy i terapii dzieci ze specyficznymi problemami w uczeniu się (dyslekcja rozwojowa), dzieci z inteligencja niższą niż przeciętna, z zaburzeniami komunikacji językowej (afazja, jąkanie), dzieci z trudnościami adaptacyjnymi (powracające z zagranicy, z mniejszości narodowych, dzieci cudzoziemców). Poradnia czynna poniedziałek- piątek 8:00-19:00
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: mail do Inspektora ochrony danych Państwa jednostki-Marlena Dyrek,inspektor1@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Małgorzata Niewodowska