BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka

Informacje organizacyjne

 

 

Sekretariat szkoły czynny dla rodziców i uczniów codziennie w godzinach 7.30 - 15.30

tel: 12 653 26 84 

 

 

Głównym celem i zadaniem Ośrodka jest zapewnienie wychowankom takiego poziomu przygotowania ogólnego, zawodowego i społecznego, aby byli zdolni do samodzielnego życia w rodzinie, środowisku i społeczeństwie.