BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka

Informacje o jednostce


Nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka
Symbol: SOSEN
Adres: ul. Grochowa 19, 30-731 Kraków
Telefon: +48126532684
Faks: 126532091
Email: sosw.grochowa@wp.pl
WWW: http://www.soswgrochowa.pl
NIP: 6792063998
REGON: 000192608
Zakres działania: Głównym celem i zadaniem Ośrodka jest zapewnienie wychowankom takiego poziomu przygotowania ogólnego, zawodowego i społecznego, aby byli zdolni do samodzielnego życia w rodzinie, środowisku i społeczeństwie.
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek e-mail inspektor1@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor Ośrodka  Maria Kromka
Wicedyrektor  Marzena Tabor
Wicedyrektor  Andrzej Pasek
Kierownik do spraw opiekuńczo wychowawczych  Barbara Mossoczy-Górska

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki