BIP Archiwalny - A_SOSW5 (data archiwizacji: 2014-11-14, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXXI/1038/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2013 r.)
Dokument archiwalny
Biuletyn Informacji Publicznej  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Krakowie   ul. Spadochroniarzy 1, 31-455 Kraków tel. 12/ 422-53-26 tel. 12/422-55-05 tel. 12/422-20-54 fax. 12/ 422 53 26 e-mail: sosw-nr5@wp.pl Zapraszamy do naszego serwisu domowego www.sosw5krakow.szkolnastrona.pl     Ośrodek przeznaczony jest dla młodzieży ponadgimnazjalnej posiadającej Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka oprócz edukacji zapewnia wszechstronną rewalidację i opiekę. Realizuje program nauczanuia szkoły ogólnodostępnej z dostosowaniem metod i form pracy do potrzeb edukacyjnych uczniów. Do Ośrodka przyjmowani są uczniowie z całego kraju na podstawie skierowania.   Typy niepełnosprawności uczniów: autyzm, w tym zespół Aspergera niesłyszący i słabosłyszący niepełnosprawnośći sprzężone       Informacje nie opublikowane w BIP podlagają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Ośrodka. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.