BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Rejestry, ewidencje, archiwaW placówce prowadzone są wyodrębnione rejestry:

 

RBJ – rejestr budżetu jednostki,

 

RDB – rejestr dochodów budżetowych jednostki,

 

FSS – rejestr Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 

RDW – rejestr dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych