BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 posiada archiwum dokumentacji szkolnej oraz pracowniczej, które są na bieżąco prowadzone i uzupełniane.

Ponadto archiwizacji podlegają dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć wychowawczych oraz karty uczniów - pacjentów.