BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Biuletyn Informacji Publicznej

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

im. Jana Matejki w Krakowie.

 

 

 


 

Mamy przyjemność zaprezentować ofertę edukacyjną naszych szkół wchodzących w skład

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie:

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 30 kształci młodzież z deficytami w sferze intelektualnej na poziomie lekkim,
Branżowa Szkoła Specjalna II stopnia Nr 5 kształci młodzież z autyzmem, w tym zespołem Aspergera w normie intelektualnej,
Szkoła Przysposabiajca do Pracy Nr 2 obejmuje opieką edukacyjną uczniów z deficytami głębszymi to znaczy umiarkowanym i znacznym.
Podstawowe nasze atuty to ciągle dokształcająca się kadra pedagogiczna, położenie szkoły i niezła baza dydaktyczna. Działalność Stowarzyszenia "Wielkie Serce" - www.wielkieserce.pl - na rzecz Ośrodka, pozwala na zapewnienie uczniom wypoczynku, czynnej rekreacji i rehabilitacji podczas organizowanych w ciągu roku wycieczek i obozów. 

 

 Zapraszamy również do serwisu domowego 

 

 Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć wniosek w formie pisemnej lub ustnej  w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.