BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39

Informacje o jednostce


Nazwa: Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39
Symbol: DPS39
Adres: ul. Łanowa 39, 30-725 Kraków
Telefon: +48126532247
Faks: 126590041
Email: sekretariat@dpslanowa39.pl
WWW: http://dpslanowa39.pl
NIP: 6792026187
Zakres działania: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Kraków oraz stanowi element struktury systemu pomocy społecznej w Krakowie nadzorowanej przez Zastępcę Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Celem Domu jest zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym, wymagającym całodobowej opieki usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienia korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Uwagi: Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.00 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Numer telefonu do kontaktu z mieszkańcami: +48 573 358 706
Władze:
Dyrektor mgr Renata GAŁKA
Główna Księgowa mgr Bożena WĄTOR
Kierownik Działu Personalnego mgr Luiza SEWERYN
Kierownik Działu Techniczno Gospodarczego mgr Sebastian KUSAK
Kierownik Działu Opiekuńczo Pielęgnacyjnego mgr Elżbieta CHECHELSKA
Kierownik Działu Opiekuńczo Terapeutycznego mgr Radosław BICZ
Kierownik Działu Żywienia  Krystyna KOZŁOWSKA

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki