BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

BUDŻET

Plan finansowy dochodów i wydatków jednostki budżetowej na rok 2019

Plan finansowy dochodów i wydatków jednostki budżetowej na rok 2018

Plan finansowy dochodów i wydatków jednostki budżetowej na rok 2017

Plan finansowy dochodów i wydatków jednostki budżetowej na rok 2016

Plan finansowy dochodów i wydatków jednostki budżetowej na rok 2015

Plan finansowy dochodów i wydatków jednostki budżetowej na rok 2014

Plan finansowy dochodów i wydatków jednostki budżetowej na rok 2013

Plan finansowy dochodów i wydatków jednostki budzetowej na rok 2012

Plan finansowy dochodów i wydatków jednostki budzetowej na rok 2011 

 

Sprawozdanie roczne z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Sprawozdanie roczne z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Sprawozdanie roczne z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Sprawozdanie roczne z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Sprawozdanie roczne z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Sprawozdanie roczne z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Sprawozdanie roczne z wykonania planu wydatków budzetowych za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Sprawozdanie roczne z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Sprawozdanie roczne z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011