BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

Jak załatwić sprawę

 

Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Sprawę załatwia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Adres: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

Telefon: 12 616 53 13

E-mail: do@mops.krakow.pl

lub ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania

 

Procedura przyjęcia do DPS / Warunki przyjęcia określa procedura MOPS-1 /

Załączniki do procedury: / Zaświadczenie o wysokości dochodu /