BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

2020

Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w okresie: VII - XII 2020 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Informacja Zamawiajacego po otwarciu ofert

Wynik postępowania

 

Roczny plan zamówień publicznych

 

 

 

2019

Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w okresie: I - VI 2020 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Informacja Zamawiającego po otwarciu ofert

Wynik postępowania


Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w okresie: VII - XII 2019 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Pytania

Informacja Zamawiającego po otwarciu ofert

Wynik postępowania

 

Roczny plan zamówień publicznych

 

2018

Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w okresie: I - VI 2019 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Informacja Zamawiającego po otwarciu ofert

Wynik postepowania

 

Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w okresie: VII - XII 2018 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Informacja Zamawiającego po otwarciu ofert

Wynik postępowania

 

Roczny plan zamówień publicznych

 

2017

Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w okresie: I - VI 2018 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Informacja Zamawiającego po otwarciu ofert

Wynik postepowania

 

Zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Pomocy Społecznej im św. Brata Alberta w Krakowie

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar robót

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu


Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w okresie: VII - XII 2017 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Informacja Zamawiającego po otwarciu ofert

Wynik postępowania

 

Roboty remontowo – wykończeniowe w budynkach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar robót - Budynek Główny

Przedmiar robót - Budynek Pralnia

Pytania

Informacja Zamawiającego po otwarciu ofert

Wynik postępowania

 

Roczny plan zamówień publicznych

 

2016

Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w okresie: I - VI 2017 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pytania

Informacja Zamawiającego po otwarciu ofert

Wynik postępowania

 

Remont stropodachu części środkowej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie (drugie postępowanie)

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar robót

Informacje Zamawiającego po otwarciu ofert

Wynik postępowania


Remont stropodachu części środkowej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar robót - budowlanych i sanitarnych

Zaktualizowany przedmiar  robót-budowlanych i sanitarnych (do zastosowania)

Przedmiar robót - instalacje elektryczne

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

Dostawa artykułów żywnościowych dietetycznych dla DPS w okresie VII-XII  2016 r. (drugie postępowanie)

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wynik postępowania

 

Dostawa artykułów żywnościowych dietetycznych dla DPS w okresie VII-XII 2016 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Unieważnienie części zamówienia

Wynik postępowania

 

Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w okresie VII-XII 2016 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Korekta SIWZ

SIWZ po korekcie

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pytania

Wynik postępowania


Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie - Pawilon Męski

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar robót - instalacje wod. - kan.

Przedmiar robót - ogólobudowlany

Przedmiar robót - instalacje c.o.

Przedmiar robót - instalacje elektryczne

Pytania

Załącznik nr A

Załącznik nr B

Załącznik nr C

Zdjęcia

Wynik postępowania


2015

Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w okresie I-VI 2016 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wynik postępowania


Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w okresie VII-XII 2015 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ
Wynik postępowania

 

Remont łazienek i korytarzy w budynku głównym w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie.

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar robót

Pytania

Wynik postępowania


2014

Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w okresie: I - VI 2015 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wynik postępowania

 

Remont filarów i loggii w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie.

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar robót

Wynik postępowania

 

Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w okresie: VII - XII 2014 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pytania

Wynik postępowania

 

2013

Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w okresie: I-VI 2014 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wynik postępowania

 

Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w grudniu 2013 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wynik postępowania

 

Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w okresie: IX - XI 2013 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik  nr 1 do SIWZ

Wynik postępowania

 

Dostawa mięsa i jego przetworów dla DPS w okresie: VII – VIII 2013 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wynik postępowania

 

Dostawa mleka i jego przetworów dla DPS w okresie: VII – VIII 2013 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wynik postępowania

 

Dostawa pieczywa dla DPS w okresie: VII – VIII 2013 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wynik postępowania

 

Dostawa różnych artykułów spożywczych dla DPS w okresie: VII – VIII 2013 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wynik postępowania

 

Dostawa warzyw, owoców i ich przetworów oraz ryb dla DPS w okresie: VII – IX 2013 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wynik postępowania

 

2012

Dostawa warzyw, owoców i ich przetworów oraz ryb dla DPS w okresie: I – VI 2013 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wynik postępowania

 

Dostawa różnych artykułów spożywczych dla DPS w okresie: I – VI 2013 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wynik postępowania

 

Dostawa pieczywa dla DPS w okresie: I – VI 2013 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wynik postępowania

 

Dostawa mleka i jego przetworów dla DPS w okresie: I – VI 2013 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wynik postępowania

 

Dostawa mięsa i jego przetworów dla DPS w okresie: I – VI 2013 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wynik postępowania

 

Remont pomieszczeń budynku głównego Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta.

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar robót

Wynik postępowania

 

Remont dachu pawilonu żeńskiego Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta.

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar robót

Wynik postępowania

 

Dostawa warzyw, owoców i ich przetworów oraz ryb dla DPS w okresie: X - XII 2012 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wynik postępowania

 

Dostawa różnych artykułów spożywczych dla DPS w okresie: X - XII 2012 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wynik postępowania

 

Dostawa mięsa i jego przetworów dla DPS w okresie: X - XII 2012 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wynik postępowania

 

Dostawa pieczywa dla DPS w okresie: X - XII 2012 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wynik postępowania

 

Dostawa mleka i jego przetworów dla DPS w okresie: X - XII 2012 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pytania

Wynik postępowania

 

Dostawa warzyw, owoców i ich przetworów oraz ryb dla DPS w okresie: VII - IX 2012 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wynik postępowania