BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

 

Komórki organizacyjne i stanowiska wchodzące w skład Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie:

 

Dyrektor

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych i Technicznych

Dział Gospodarczy

Dział Administracyjny

Dział Organizacyjny

Dział Obsługi Mieszkańców

Główny Księgowy

Dział Finansowo - Księgowy

Sekcja Personalna

Radca Prawny

Kapelan

Główny Specjalista ds. Pielęgnacyjno-Opiekuńczych

Dział Pielęgnacyjno – Opiekuńczy

Dział Terapeutyczno - Społeczny

Dział Rehabilitacji

                                                         

 

 

 

                                 Schemat struktury organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów: